Βιβλιοθήκη  /  Οι εκδόσεις μας:

Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Εγχειρίδιο εκπαιδευτή για την καθοδήγηση εργαζομένων στο πεδίο

Το εγχειρίδιο αυτό σχεδιάστηκε για να προσφέρει καθοδήγηση σε αρωγούς στην παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας (Α΄ ΒΨΥ) σε άτομα που έχουν βιώσει μια σοβαρή κρίση. Οι Α΄ ΒΨΥ περιλαμβάνουν ανθρώπινη, υποστηρικτική βοήθεια και βοήθεια σε πρακτικό επίπεδο σε άτομα που βιώνουν έντονη δυσφορία με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την κουλτούρα και τις ικανότητές τους.

 

Έτος έκδοσης: 2016

Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Οδηγός για εργαζομένους στο πεδίο

Ο οδηγός αυτός αναλύει τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανθρώπινη, υποστηρικτική και πρακτική βοήθεια σε συνανθρώπους μας οι οποίοι προσφάτως υπέστησαν πλήγμα από μία κρίση. Έχει σχεδιαστεί για εκείνους που είναι σε θέση να βοηθήσουν όσους έχουν βιώσει ακραία τραυματικά γεγονότα. Παρέχει ένα πλαίσιο για την υποστήριξη των ατόμων, με τρόπους, οι οποίοι σέβονται την αξιοπρέπεια, την κουλτούρα και τις ικανότητές τους.

 

Έτος έκδοσης: 2016

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Πρακτικός οδηγός για την υποστήριξη των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων ώστε να ασκούν τα δικαιώματά τους και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

Έτος έκδοσης: 2011

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική συνεργασία με διερμηνείς στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την ελληνική μετάφραση, προσαρμογή και έκδοση του «Κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτελεσματική συνεργασία με διερμηνείς στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας» οι οποίες εκδόθηκαν από την Victorian Transcultural Psychiatry Unit (VTPU) τον Ιούλιο του 2006.

 

 

Έτος έκδοσης: 2011

Πολιτισμική επάρκεια. Ένας πρακτικός οδηγός για εργαζόμενους στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Μια έκδοση που βοηθά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση των παραγόντων οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις παρεμβάσεις τους και προτείνει τρόπους βελτίωσης και εμπλουτισμού των υπηρεσιών για εξυπηρετούμενους διαφορετικής εθνοπολιτισμικής προέλευσης.

Έτος έκδοσης: 2010

Οδηγός επίγνωσης της πολιτισμικής ετερότητας.

Στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά και γλωσσικά περιβάλλοντα, όσοι παρέχουν υπηρεσίες υγείας καλούνται να υιοθετήσουν μια «πολιτισμικά κατάλληλη» ή «πολιτισμικά ευαίσθητη» προσέγγιση για την εκτίμηση, τη διάγνωση και τη διαχείριση των ανθρώπων που εξυπηρετούν. Ο Οδηγός Επίγνωσης της Πολιτισμικής Ετερότητας (ΟΕΠΕ) έγινε με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται από τις υπηρεσίες υγείας.

 

Έτος έκδοσης: 2010

Διασχίζοντας Σύνορα: Διαιώνιση ή φροντίδα του τραύματος;

Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται τα εμπλουτισμένα κείμε­να μιας συζήτησης που οργάνωσε το Κέντρο Ημέρας “Βαβέλ” στις 23 Ιουνίου 2008 στο Γκάζι (“Τεχνόπολις”). Επιπλέον, περιλαμβάνεται το κείμενο των Π. Θεοδωράκη και Κ. Χρυσανθοπούλου “Ψυχική Υγεία σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο: Η επίδραση της κουλτούρας και της διαφο­ρετικότητας”.

 

Έτος έκδοσης: 2008

Οδηγός τσέπης για παροχή Α' Βοηθειών Ψυχικής Υγείας

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102