Το έργο μας  /  Τρέχοντα Έργα:

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών και των οικογενειών τους και υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και οικογένειες μεταναστών και προσφύγων.

Περίοδος υλοποίησης: έως και τον Μάιο του 2018. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλων πολιτισμικά επικεντρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά προσφύγων μεταναστών και τις οικογένειές τους στην περιοχή της Αττικής. Οι υπηρεσίες παρέχονται στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, αλλά και σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων της Αττικής από τη διεπαγγελματική ομάδα…

Διαβάστε Περισσότερα

MyHealth – Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία μέσω της ενδυνάμωσης της κοινότητας και της συνεργικής εκπαίδευσης

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο MyHealth ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και έχει διάρκεια τριών ετών. Tο έργο...Ο κύριος σκοπός του έργου MyHealth είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, που ήρθαν πρόσφατα στην Ευρώπη, στην υγειονομική...

Διαβάστε Περισσότερα

Το έργο μας  /  Υλοποιημένα Έργα:

Ακολουθώντας τα βήματά τους

Ακολουθώντας τα βήματά τους

  Περίοδος υλοποίησης: Το έργο “Ακολουθώντας τα βήματά τους” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017. Το έργο ... … είχε ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν...

Διαβάστε Περισσότερα
Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας στο προσωπικό του ΔΟΜ που εργάζεται στις ομάδες υπεύθυνες για την προστασία για το έργο «Έκτακτη υποστήριξη για τη βοήθεια των πιο ευάλωτων μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα»

Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας στο προσωπικό του ΔΟΜ που εργάζεται στις ομάδες υπεύθυνες για την προστασία για το έργο «Έκτακτη υποστήριξη για τη βοήθεια των πιο ευάλωτων μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα»

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο είχε διάρκεια από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Το έργο ... Το έργο είχε δύο βασικούς στόχους: Την παροχή εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και εποπτείας στους επαγγελματίες που εργάζονται σε καθημερινή βάση στις Ανοιχτές...

Διαβάστε Περισσότερα
Παροχή νομικής υποστήριξης, διασύνδεση με την κοινότητα και ψυχοκοινωνική στήριξη

Παροχή νομικής υποστήριξης, διασύνδεση με την κοινότητα και ψυχοκοινωνική στήριξη

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο είχε διάρκεια από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2017. Το έργο ... Το συγκεκριμένο έργο είχε ως κύριους στόχους: την παροχή νομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα που είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας τη διασύνδεση με την...

Διαβάστε Περισσότερα
CARE. Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και των άλλων μεταναστών

CARE. Κοινή προσέγγιση για την υγεία των προσφύγων και των άλλων μεταναστών

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο “CARE” είχε διάρκεια ενός έτους (Απρίλιος 2016-Μάρτιος 2017). Το έργο ...Το  “CARE” αποσκοπούσε στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης της κατάστασης των προσφύγων και των μεταναστών καθώς και στην υποστήριξη της προσαρμογής της κατάλληλης...

Διαβάστε Περισσότερα
Προμηθέας ΙΙ – Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα»

Προμηθέας ΙΙ – Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα»

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο Προμηθέας ΙΙ ξεκίνησε τον Απρίλιος 2015 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και αποτελεί την συνέχιση του έργου Προμηθέας Ι. Το έργο ...… αποτέλεσε τη συνέχιση του Προμηθέας Ι. Ο στόχος του “Προμηθέας II” ήταν να ενισχυθεί περαιτέρω το...

Διαβάστε Περισσότερα
Στις Γραμμές των Οριζόντων

Στις Γραμμές των Οριζόντων

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο είχε διάρκεια δύο χρόνια, από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2016. Το έργο ... Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» δημιουργήθηκε με σκοπό την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την...

Διαβάστε Περισσότερα
«Υποστήριξη των επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με νεοεισερχόμενους πρόσφυγες»

«Υποστήριξη των επαγγελματιών και των εθελοντών που εργάζονται με νεοεισερχόμενους πρόσφυγες»

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο είχε διάρκεια ενός μήνα, από 1 Ιουνίου έως 31 Ιουνίου 2016. Οι δράσεις συνεχίστηκαν μετά από τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την διεθνή ΜΚΟ International Medical Corps. Το έργο ... Το έργο απευθυνόταν σε επαγγελματίες και εθελοντές που...

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστηρικτικές, συνοδευτικές και νομικές υπηρεσίες σε θύματα εγκλημάτων μίσους

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο είχε διάρκεια 19 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2016. Το έργο ... Το έργο αφορoύσε στην παροχή υποστηρικτικών, συνοδευτικών και νομικών υπηρεσιών σε θύματα εγκλημάτων μίσους και παρέμβαινε στην αναγνώριση, καταγραφή...

Διαβάστε Περισσότερα
Προμηθέας Ι – Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων.

Προμηθέας Ι – Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων.

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο Προμηθέας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014. Το έργο ...Πριν την έναρξη του έργου Προμηθέας τον Φεβρουάριο του 2013, η Ελλάδα δεν είχε κάποια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία αποκατάστασης για θύματα...

Διαβάστε Περισσότερα
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102