Ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν αφεθεί χωρίς φαγητό στους προσφυγικούς
καταυλισμούς στη ενδοχώρα 28 οργανώσεις αντηχούν τις εκκλήσεις της Επιτρόπου της ΕΕ προς τις
Ελληνικές αρχές, να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση όλων στα δικαιώματά τους και στα βασικά
μέσα διαβίωσης.

Η Επίτροπος ζητεί επίσης την «επί της ουσίας» εξέταση των αιτήσεων ασύλου που απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και την ουσιαστική ένταξη των δικαιούχων προστασίας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102