Βαβέλ  /  Ομάδα επαγγελματιών:

Το μόνιμο προσωπικό του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι εργαζόμενοι που συγκροτούν τη διεπαγγελματική ομάδα του Κέντρου είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων. Οι ψυχολόγοι αλλά και άλλοι επαγγελματίες άλλων κλάδων είναι εκπαιδευμένοι ή εκπαιδευόμενοι ψυχοθεραπευτές ενώ σχεδόν το σύνολο του προσωπικού βελτιώνει συνεχώς τις δεξιότητές του φροντίζοντας για τη συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευσή του.

 

Αυτή την περίοδο το μόνιμο προσωπικό του Κέντρου είναι το ακόλουθο:

Ψυχίατρος για Ενήλικες 1
Ψυχίατρος για παιδιά και εφήβους 1
Ψυχολόγοι για ενήλικες 3
Ψυχολόγος για παιδιά και εφήβους 1
Κοινωνική Λειτουργός 1
Επισκέπτρια Υγείας 1
Νοσηλεύτρια 1
Εργοθεραπεύτρια 1
Λογοθεραπεύτρια 1
Εργασιακή Σύμβουλος 1
Διοικητικοί Υπάλληλοι 2
Γλωσσικοί διευκολυντές 4*

* και αναλόγως των αναγκών

Τα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας συνεπικουρούνται στο έργο τους από εθελοντές.

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου λειτουργούν βάσει των αρχών της διεπαγγελματικής ομάδας.

Ψυχίατρος για Ενήλικες: 1
Ψυχίατρος για παιδιά και εφήβους: 1
Ψυχολόγοι για ενήλικες: 3
Ψυχολόγος για παιδιά και εφήβους: 1
Κοινωνική Λειτουργός: 1
Επισκέπτρια Υγείας: 1
Νοσηλεύτρια: 1
Εργοθεραπεύτρια: 1
Λογοθεραπεύτρια: 1
Εργασιακή Σύμβουλος: 1
Διοικητικοί Υπάλληλοι: 2
Γλωσσικοί διευκολυντές: 4*

* και αναλόγως των αναγκών

Τα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας συνεπικουρούνται στο έργο τους από εθελοντές.

Οι εργαζόμενοι του Κέντρου λειτουργούν βάσει των αρχών της διεπαγγελματικής ομάδας.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102