Βαβέλ  /  Τι είναι το Βαβέλ:

Το Βαβέλ ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 2007 στην Κυψέλη, μια πολυπολιτισμική συνοικία της Αθήνας.

Κύρια αποστολή του είναι η φροντίδα της ψυχικής υγείας των μεταναστών (ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής)  που ζουν στην Αθήνα και οι οποίοι διακρίνονται μεταξύ άλλων για την τριπλή ετερότητά τους (μεταναστευτική συνθήκη, διαφορετική εθνοπολιτισμική καταγωγή και εμπειρία ψυχικής διαταραχής).

Για το σκοπό αυτό επιχειρείται η δημιουργία ενός “οικείου χώρου” (περιλαμβάνεται η μέριμνα για τις υλικές συνθήκες διαβίωσης) ικανού ν’ αφουγκραστεί, να κατανοήσει, να υποστηρίξει κάθε άνθρωπο  (άτομο, ζευγάρι, οικογένεια, ομάδα) που απευθύνεται στο Βαβέλ με αίτημα ψυχικής υγείας. Στο χώρο αυτό μπορεί να συγκρατηθεί/ συντεθεί το νόημα που έχει για το άτομο η απώλεια της πατρίδας και οι προσδοκίες για μια νέα ζωή σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό/ πολιτισμικό επίπεδο.

Έμφαση δίνεται στην εξατομικευμένη προσέγγιση και το ατομικό σχέδιο φροντίδας που εκπονείται και προκύπτει ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ του πλαισίου και του εξυπηρετούμενου. Κάθε φορά συγκροτείται, για την κάλυψη των αναγκών του, ένα δίκτυο επικεντρωμένο στον πελάτη.

 

Η ευθύνη λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ ανήκει στην “Συν-ειρμός” ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.syn-eirmos.gr)

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102