Το έργο μας  /  Τρέχοντα Έργα:

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών φροντίδας ψυχικής υγείας σε ανθρώπους με εμπειρίες βασανιστηρίων και βίας.

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ παρέχει αδιαλείπτως από τον Μάρτιο του 2013 εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας σε ανθρώπους με εμπειρίες βασανιστηρίων και βίας. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση, ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική...

Διαβάστε Περισσότερα

EU-MiCare: Εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ με στόχο τη βελτίωση της φροντίδας ψυχικής υγείας μεταναστών και προσφύγων

Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2022 - Σεπτέμβριος 2025 Χρηματοδότηση: Erasmus + Το πρόγραμμα EU-MiCare στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες ψυχικής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης για...

Διαβάστε Περισσότερα

Το έργο μας  /  Υλοποιημένα Έργα:

«Κανένας Μόνος στην πανδημία»

«Κανένας Μόνος στην πανδημία»

«Κανένας Μόνος στην πανδημία» Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κατ’ οίκον βοήθεια στο γενικό πληθυσμό μέσω συμβουλευτικής από εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε θέμα που αφορά την ψυχική του υγεία, ξεπερνώντας γεωγραφικές ή άλλου είδους...

Διαβάστε Περισσότερα
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε επιζώντες βασανιστηρίων  

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε επιζώντες βασανιστηρίων  

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε επιζώντες βασανιστηρίων   Το κέντρο ημέρας Βαβέλ από το 2013 παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσιές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε επιζώντες βασανιστηρίων, με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, το...

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στην Ενηλικίωση: Ένα Μονοπάτι προς την Αυτονομία και την Αυτάρκεια 

Μετάβαση στην Ενηλικίωση: Ένα Μονοπάτι προς την Αυτονομία και την Αυτάρκεια 

Μετάβαση στην Ενηλικίωση: Ένα Μονοπάτι προς την Αυτονομία και την Αυτάρκεια  Η δράση «Μετάβαση στην Ενηλικίωση: Ένα Μονοπάτι προς την Αυτονομία και την Αυτάρκεια» έχει στόχο την ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίηση νέων μεταναστών και προσφύγων ηλικίας 16-21 ετών και την...

Διαβάστε Περισσότερα
MyHealth – Μοντέλα για τη συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία μέσω της ενδυνάμωσης της κοινότητας και της συνεργικής εκπαίδευσης

MyHealth – Μοντέλα για τη συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία μέσω της ενδυνάμωσης της κοινότητας και της συνεργικής εκπαίδευσης

MyHealth – Μοντέλα για τη συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία μέσω της ενδυνάμωσης της κοινότητας και της συνεργικής εκπαίδευσης Περίοδος υλοποίησης: Το έργο " MyHealth – Μοντέλα για τη συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία...

Διαβάστε Περισσότερα

«Μονοπάτια Ένταξης»

«Μονοπάτια Ένταξης» Περίοδος υλοποίησης Το έργο «Μονοπάτια Ένταξης» ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Το έργο αποσκοπούσε στην υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά  κατά την πορεία...

Διαβάστε Περισσότερα
REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport

REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport

    Περίοδος υλοποίησης: Το έργο REVERT ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2018 και έχει διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες. Το έργο “REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport” αποσκοπεί στη βελτίωση διαχείρισης ξενοφοβικών και...

Διαβάστε Περισσότερα
LOcal Alliance for INtegration (LION). Τοπικές συμμαχίες για την ενσωμάτωση.

LOcal Alliance for INtegration (LION). Τοπικές συμμαχίες για την ενσωμάτωση.

    Περίοδος υλοποίησης: Το έργο LION ξεκίνησε το Δεκεμβρίου του 2017 και έχει διάρκεια: 24 μήνες.  Το έργο: Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των υπηκόων τρίτων χωρών σε σημαντικές πτυχές της κοινωνίας. Ο αναμενόμενος...

Διαβάστε Περισσότερα
Ακολουθώντας τα βήματά τους

Ακολουθώντας τα βήματά τους

  Περίοδος υλοποίησης: Το έργο “Ακολουθώντας τα βήματά τους” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017. Το έργο ... … είχε ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών και των οικογενειών τους και υποστήριξη των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και οικογένειες μεταναστών και προσφύγων.

Περίοδος υλοποίησης: έως και τον Μάιο του 2018. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κατάλληλων πολιτισμικά επικεντρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά προσφύγων μεταναστών και τις οικογένειές τους στην περιοχή της Αττικής. Οι υπηρεσίες παρέχονται στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, αλλά και σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων της Αττικής από τη διεπαγγελματική ομάδα…

Διαβάστε Περισσότερα
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102