Το έργο μας  /  Υπηρεσίες για ενήλικες:

Η διεπαγγελματική ομάδα του Βαβέλ, σε συνεργασία με τους εθελοντές και τους γλωσσικούς διευκολυντές παρέχουν στους εξυπηρετούμενους υπηρεσίες ευρέος φάσματος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

 

  • Διάγνωση, εκτίμηση αναγκών, εκτίμηση λειτουργικότητας, εκτίμηση ανθεκτικότητας / ευαλωτότητας
  • Ψυχιατρική παρακολούθηση
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία (τα περισσότερα μέλη της διεπαγγελματικής ομάδας του Βαβέλ είναι εκπαιδευμένα ή εκπαιδεύονται σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές –συστημική, ψυχαναλυτική, θεραπεία σχημάτων).
  • Σύνδεση με υπηρεσίες, συνοδεία, διαμεσολάβηση
  • Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση

Για τους εξυπηρετούμενους που δεν ομιλούν την ελληνική ή άλλες γλώσσες τις οποίες κατέχουν τα μέλη της ομάδας και οι εθελοντές (αγγλική, γαλλική, αραβική, ιταλική, ισπανική) διατίθεται διερμηνεία μέσω γλωσσικών διευκολυντών οι οποίοι εκπαιδεύονται και εποπτεύονται από το προσωπικό του Βαβέλ.

“Στόχος είναι η διαφορά –γλωσσική ή άλλη- να μην αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση.”

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102