Το έργο μας  /  Υπηρεσίες για παιδιά:

Στο Βαβέλ παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες και στις οικογένειές τους, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

 

  • Διάγνωση, εκτίμηση αναγκών, εκτίμηση λειτουργικότητας, εκτίμηση ανθεκτικότητας / ευαλωτότητας
  • Παιδοψυχιατρική παρακολούθηση
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε παιδιά και γονείς από εξειδικευμένους επαγγελματίες
  • Σύνδεση με υπηρεσίες, διαμεσολάβηση, συνεργασίες με σχολικά και άλλα σημαντικά πλαίσια ζωής των παιδιών
  • Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση
  • Ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και ειδική αγωγή)

Οι παρεμβάσεις αναπτύσσονται σε ατομικό, οικογενειακό ή/και ομαδικό επίπεδο. Οι ομαδικές δραστηριότητες για παιδιά εξυπηρετούν την ανάγκη κοινωνικοποίησης, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους.

Photo by: Μάριος Λόλος/Marios Lolos
Photo by: Μάριος Λόλος/Marios Lolos
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102