Ακολουθώντας τα βήματά τους

Περίοδος υλοποίησης:

Το έργο “Ακολουθώντας τα βήματά τους” ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017.

Το έργο …

… είχε ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας καθώς και την παροχή ολιστικής φροντίδας και φιλοξενίας μέσω μίας εναλλακτικής της κράτησης ή της ζωής στο δρόμο. Πιο συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξούσε να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος υποστηρικτικού δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας μέσω της συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν οι παρακάτω οργανώσεις:

 • Κέντρο Ημέρας Βαβέλ/Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης
 • Φάρος
 • Solidarity Now
 • Civis Plus
 • Μέριμνα

Οφέλη του έργου …

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αναπτύχθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

 • Διεξαγωγή street-work σε χώρους όπου συγκεντρώνονταν πρόσφυγες,
 • Λειτουργία μίας προσωρινής δομής, χωρητικότητας 20 παιδιών, για την παροχή προσωρινής στέγης σε ασυνόδευτα ανήλικα μέχρι την προώθησή τους σε σταθερές και μόνιμες δομές φιλοξενίας
 • Μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για την καλύτερη ενσωμάτωση των παιδιών που παρέμειναν στη χώρα.
 • Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονταν με ασυνόδευτα ανήλικα. Οι επαγγελματίες εκπαιδεύτηκαν στη συμβουλευτική στήριξη σε περίοδο πένθους, καθώς πολλά παιδιά είναι ορφανά ή έχουν πρόσφατα χάσει κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο. Ακόμη, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εποπτείας σε μηνιαία βάση, για την υποστήριξη των επαγγελματιών.
 • Διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση και καταγραφή των λόγων που η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ υψηλό ποσοστό διαρροών ανηλίκων από τις δομές φιλοξενίας (absconding).
 • Συνηγορία, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων (ΜΚΟ, δημόσιων οργανισμών, ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματιών υγείας κλπ.) με σκοπό τον περιορισμό του φαινομένου των διαρροών από τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων.

Χρηματοδότηση:

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση (EPIM), μια συνεργατική πρωτοβουλία ενός Δικτύου ιδιωτικών Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων (www.epim.info)

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102