Συμμετοχή στη διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

  Το Βαβέλ από κοινού με άλλους φορείς που συμμετέχουν στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας Αττικής για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη συμμετείχαν στη διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη. Δείτε το κείμενο με τα σχόλια εδώ.  Attica MHPSS...
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102