Ανακοίνωση διεξαγωγής σεμιναρίων με τίτλο: «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης»

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ με την υποστήριξη του ΕΡΙΜ – European Programme for Integration and Migration διοργανώνει 2 (δύο) διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο: «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης». Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συναντήσεων βασίζεται...
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102