Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα λογοθεραπευτή/λογοθεραπεύτρια.

Καθήκοντα

 • Κλινική εκτίμηση
 • Κατάρτιση, εφαρμογή, αξιολόγηση θεραπευτικού σχεδίου.
 • Θεραπευτική παρέμβαση σε ανήλικους (ατομική, ομαδική)
 • Συνεργασία με γονείς
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις της διεπαγγελματικής ομάδας (ψυχολόγος, παιδοψυχίατρος, εργοθεραπευτής)
 • Ενημέρωση ατομικού φακέλου ασθενούς (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)
 • 20 ώρες εβδομαδιαίως

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο λογοθεραπείας
 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία με ανηλίκους με αναπτυξιακές διαταραχές
 • Επιθυμητή προηγούμενη εμπειρία με μετανάστες/πρόσφυγες και δη ανηλίκους
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Χρήση εφαρμογών Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν ν’ αποστείλουν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα έως τις 3 Φεβρουαρίου στις 16.00’ στο babel@syn-eirmos.gr με την ένδειξη «ΛΟΓΟ» στο θέμα του μηνύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο 2108616266 (Νίκος Γκιωνάκης) ή εγγράφως στο babel@syn-eirmos.gr.

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Ανακοίνωση για αναζήτηση λογοθεραπευτή

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102