Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ με την υποστήριξη του ΕΡΙΜ – European Programme for Integration and Migration διοργανώνει 2 (δύο) διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο: «Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης».

Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συναντήσεων βασίζεται στο εκπαιδευτικό πακέτο “Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης. Η συνεργική προσέγγιση” (https://babeldc.gr/wp-content/uploads/2019/09/Psyxokoinonikes-diastaseisprosfygikhs-syn8hkhs.pdf) που έχει επεξεργαστεί το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ σε συνεργασία με το Centre for Trauma, Asylum and Refugees -University of Essex.

Κάθε σεμινάριο έχει διάρκεια 18 ωρών (σε 4 ημέρες) και απευθύνεται σε εργαζόμενους και εργαζόμενες στο πεδίο του προσφυγικού.

Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις αρθρώνονται στις ακόλουθες ενότητες:

• Τα απαραίτητα πλαίσια εργασίας στην προσφυγική συνθήκη
• Τα χαρακτηριστικά της προσφυγικής εμπειρίας
• Οι προκλήσεις της δουλειάς με πρόσφυγες: Από την υποδοχή στην ένταξη.
• Συγκείμενα και πρωταγωνιστές της συνάντησης με τον Άλλο. Η λειτουργία της διαμεσολάβησης

Ένα σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εργαζόμενους και εργαζόμενες στην περιοχή της Θεσσαλίας και ένα κατά προτεραιότητα σε εργαζόμενους και εργαζόμενες στην περιοχή της Μακεδονίας.

Σε κάθε σεμινάριο θα συμμετέχουν έως 30 άτομα. Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι δωρεάν.  Για την υλοποίηση των σεμιναρίων θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Zoom.

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των σεμιναριακών συναντήσεων είναι:

– για την Θεσσαλία
Τετάρτη 26 & Σάββατο 29 Μαΐου
Τετάρτη 2 & Σάββατο 5 Ιουνίου

– για την Μακεδονία
Τετάρτη 9, Σάββατο 12, Τετάρτη 16 & Σάββατο 26 Ιουνίου

Τις Τετάρτες οι ώρες διεξαγωγής των συναντήσεων είναι 17:00-21:00 (4 ώρες) και τα Σάββατα 10:00-15:00 (5 ώρες).

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο σεμινάριο θα γίνει αποδεκτή υπό τον όρο της δέσμευσης για σεβασμό μικρού αριθμού κανόνων που αφορούν σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις.
• Σεβασμός του ωραρίου (κάθε εκπαιδευτική συνάντηση ξεκινά ακριβώς 10′ από την παρέλευση της ώρας έναρξης και δεν γίνεται δεκτός/ή κανείς/καμία μετά).
• Υποχρεωτική παρακολούθηση του συνόλου του σεμιναρίου, χωρίς απουσίες ενδιάμεσα. Στα διαλείμματα, όποιος/α θέλει θα ασχοληθεί με άλλες δραστηριότητες.
• Ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση (οι κάμερες παραμένουν ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής συνάντησης)
• Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες έχουν στη διάθεσή τους ένα χώρο απ’ όπου μπορούν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική συνάντηση χωρίς παρουσία τρίτων.
• Απουσία περισπασμών (όποιος/α συμμετέχει στο σεμινάριο δεν ασχολείται ταυτόχρονα με άλλες δραστηριότητες).

Για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα από τα δύο σεμινάρια συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα ακολουθώντας το παρακάτω σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7m6wtjwlgFzLe8abd3nbOEVEkfxkICJ3NfxjpPO2xlG4-9Q/viewform έως τις 21/5/2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ακόλουθη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: babel.trainings@gmail.com

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102