Συνέντευξη: Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ, Νίκος Γκιωνάκης, μιλάει στο Popaganda και στη Λουίζα Σολομών-Πάντα για την ανάγκη αποστιγματισμού των προσφύγων ως «ευάλωτων και ψυχικά τραυματισμένων», στρεφόμενος με φροντίδα στη μοναδικότητα της εμπειρίας του κάθε ατόμου.

https://m.popaganda.gr/stories/psichiki-igia-prosfigon/?fbclid=IwAR1lKRn1H8he3akCKTKEzftYI31VFleU4jvqZJVyAg39rzipwqmGqKbZeDQ

 

 

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102