Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έληξε χθες Δευτέρα 27/6/2022.  ‘Εχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση των βιογραφικών που κατατέθηκαν. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (www.babeldc.gr) της Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης, μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες/πρόσφυγες, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα ψυχολόγο με σύμβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του προγράμματος “Κανένας μόνος στην πανδημία” του Υπουργείου Υγείας.

Απαραίτητα προσόντα: Άδεια άσκησης επαγγέλματος, μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο, εμπειρία στο χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση, ικανότητα εργασίας σε διεπαγγελματική ομάδα και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, γνώση ξένων γλωσσών, επάρκεια στη χρήση βάσεων δεδομένων και εν γένει εφαρμογών Η/Υ.

Η εργασία αφορά στην υποδοχή ανθρώπων που απευθύνονται στο Βαβέλ, ψυχοκοινωνική εκτίμηση, κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίου φροντίδας, παροχή συμβουλευτικής/ψυχοθεραπείας/ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (ανάλογα με το τι απαιτεί η περίπτωση), οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι ο μισθός καθορίζεται βάσει όσων ορίζονται στο Ενιαίο Μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο babel@syn-eirmos.gr με Θέμα: Ψυχολόγος/Κανένας μόνος στην πανδημία. Προθεσμία υποβολής: 27 Ιουνίου 2022

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102