«Μονοπάτια Ένταξης»

Περίοδος υλοποίησης

Το έργο «Μονοπάτια Ένταξης» ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022.

Το έργο αποσκοπούσε στην υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά  κατά την πορεία ένταξής τους. Απευθυνόταν σε ανθρώπους που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν:

-Ατομικές συναντήσεις, για τη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση εξατομικευμένου σχέδιου υποστήριξης, με την από κοινού συνεισφορά επαγγελματιών και ωφελούμενων

-Ομαδικές συναντήσεις και εργαστήρια γύρω από θεματικές που αναδύονταν από τις ατομικές συναντήσεις και είχαν ως στόχο, πέρα από την πληροφόρηση και την εξοικείωση με τη ελληνική πραγματικότητα, την ανταλλαγή εμπειριών και τη δικτύωση των ανθρώπων που ελάμβαναν υπηρεσίες από το συγκεκριμένο πρόγραμμα

-Συναντήσεις με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους, οι οποίες αποσκοπούσαν στη δημιουργία μικρών δικτύων για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης παροχής φροντίδας και υποστήριξης

Τέλος, κομμάτι του έργου αποτέλεσε η δημιουργία μιας πρότασης μεθοδολογικού πλαισίου υποστήριξης αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ο οποίος απευθύνεται σε επαγγελματίες πρώτης γραμμής και έχει ως στόχο να συνεισφέρει την εμπειρία του συγκεκριμένου προγράμματος γύρω από τις προκλήσεις και τις καλές πρακτικές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Πηγές χρηματοδότησης

Η εκτέλεση του έργου κατέστη δυνατή με την υποστήριξη του Open Society Foundations.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102