Το πρώτο εξάμηνο του 2021 πραγματοποιήθηκε σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Ξεπερνώντας τα εμπόδια: Σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με την ένταξη των προσφύγων».

Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν από  την Lesvos Solidarity με την υποστήριξη της Actionaid στο πλαίσιο του έργου Faces of Migration (Τα πρόσωπα της μετανάστευσης) και χρηματοδότηση του προγράμματος Development Education and Awareness Raising (DEAR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2021 πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα (10) σεμιναριακές συναντήσεις με περισσότερους από 200 συμμετέχοντες. To Κέντρο Ημέρας Βαβέλ είχε την ευθύνη διεξαγωγής έξι (6) σεμιναρίων, εκ των οποίων τα 5 από απόσταση και ένα με φυσική παρουσία (στην Μυτιλήνη).

Γενικός στόχος της εκπαίδευσης ήταν η ενίσχυση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των στάσεων των εργαζομένων και των εθελοντών στο πεδίο του προσφυγικού  σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία.

Οι θεματικές των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ ήταν:

  • Αντιμετώπιση των προκλήσεων της εργασίας με πρόσφυγες σε αντίξοες συνθήκες
  • Αντιμετώπιση των προκλήσεων της εργασίας με ανήλικους, ασυνόδευτους και μη
  • Ψυχική Υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης – Κατευθυντήριες Οδηγίες της IASC
  • Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης. Πέρα από την ευαλωτότητα ή την ανθεκτικότητα
  • Εαυτός και φροντίδα των άλλων- Φροντίζω τον εαυτό μου για να φροντίσω τους άλλους
  • Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας

Επιπλέον, άλλες θεματικές («Η διάσταση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου στο προσφυγικό», «Μη βίαιη επικοινωνία») συντονίστηκαν από τη Μ. Γαλανού (ΣΥΔ) και Γ. Τσιτσιρίγκο.

 

Διαβάστε την έκθεση αξιολόγησης των σεμιναρίων EVALUATION–Faces of Migration Seminars

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102