Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ παρέχει αδιαλείπτως από τον Μάρτιο του 2013 εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας ψυχικής υγείας σε ανθρώπους με εμπειρίες βασανιστηρίων και βίας.

Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ψυχιατρική και ψυχολογική εκτίμηση, ψυχιατρική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία, διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, διερμηνεία, συνοδείες από εκπαιδευμένους επαγγελματίες όπως ψυχιάτρους, ψυχολόγους, κοιν. λειτουργό, επαγγελματία υγείας, διερμηνείς. Σύντομα, σε αυτές τις υπηρεσίες θα προστεθούν θεραπευτικές δραστηριότητες μέσω τέχνης.

Από την 1η Οκτωβρίου 2023 και για ένα έτος οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), καθώς η δράση εντάχθηκε στο πρόγραμμα δωρεών SNF-Release Athens, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Υγεία (ΔΠΥ) του ΙΣΝ.

Οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να λάβουν αυτές τις υπηρεσίες λόγω εμπειριών βασανιστηρίων και βίας μπορούν να απευθύνονται στο Βαβέλ είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 09.30-16.00 όπου εξειδικευμένος επαγγελματίας θα παραλάβει το αίτημα και θα ενημερώσει για τον προγραμματισμό της πρώτης κλινικής συνάντησης.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να παραπέμψουν ανθρώπους με εμπειρίες βασανιστηρίων και βίας μπορούν να τους ενημερώνουν για όσα αναφέρονται παραπάνω αναφορικά με τον τρόπο πρόσβασης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Βαβέλ, η υποστήριξη παίρνει διάφορές μορφές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ξεχωριστού ανθρώπου και με το σχέδιο υποστήριξης που θα συν-διαμορφωθεί.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102