Προμηθέας ΙΙ – Ενισχύοντας την Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων στην Ελλάδα»

Περίοδος υλοποίησης:
Το έργο Προμηθέας ΙΙ ξεκίνησε τον Απρίλιος 2015 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και αποτελεί την συνέχιση του έργου Προμηθέας Ι.

Το έργο …

… αποτέλεσε τη συνέχιση του Προμηθέας Ι. Ο στόχος του “Προμηθέας II” ήταν να ενισχυθεί περαιτέρω το έργο αποκατάστασης που ξεκίνησε με το “Προμηθέας I” και να εξασφαλιστεί ότι τα θύματα των βασανιστηρίων στην Ελλάδα λαμβάνουν ολιστική και εξειδικευμένη υπηρεσία αποκατάστασης. Το έργο είχε τους ακόλουθους 3 συγκεκριμένους στόχους:

  • Περαιτέρω εξειδίκευση της Μονάδας Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων,
  • Ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων και
  • Κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των θυμάτων βασανιστηρίων.

Επιπλέον, μια επιλεγμένη ομάδα επαγγελματιών, συμμετείχε σε επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση στην παροχή διεπιστημονικών υπηρεσιών σε θύματα βασανιστηρίων.

Στο πλαίσιο της δουλειάς τους με τα θύματα βασανιστηρίων το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ-Συνειρμός συνεργάζονταν (και εξακολουθούν να συνεργάζονται) με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε αυτή την ομάδα πληθυσμού.

Οφέλη του έργου …

Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος τα θύματα βασανιστηρίων συνέχισαν να έχουν πρόσβαση σε μία μονάδα με εξειδικευμένους επαγγελματίες και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ψυχοκοινωνικές, ιατρικές και νομικές ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο του έργου Προμηθέας ΙΙ παράχθηκε το ντοκιμαντέρ  “Εκείνοι που επέζησαν – Ιστορίες αξιοπρέπειας” σε σκηνοθεσία του Γ. Αυγερόπουλου. Στόχος του ντοκιμαντέρ είναι τόσο η ευαισθητοποίηση του κοινού όσο και η αξιοποίησή του ως εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες που ασχολούνται, με διαφορετικές ιδιότητες, με αυτούς τους ανθρώπους.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια που είχαν ως στόχο να βελτιώσουν τη γνώση των επαγγελματιών γύρω από θέματα που αφορούν τους / τις επιζήσαντες βασανιστηρίων.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του έργου συνεργάστηκαν οι ακόλουθοι οργανισμοί:

  • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
  • Κέντρο Ημέρας Βαβέλ/Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης
  • Human Rights Foundation – Turkey
  • Redress – UK
  • Centre for Trauma, Asylum and Refugees (University of Essex & Tavistock Clinic) – UK

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.projectprometheus.gr/el/

Χρηματοδότηση:
Το πρόγραμμα Προμηθέας ΙΙ χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102