Στις Γραμμές των Οριζόντων

Περίοδος υλοποίησης:
Το έργο είχε διάρκεια δύο χρόνια, από τον Ιούλιο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2016.
Το έργο …
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» δημιουργήθηκε με σκοπό την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης «Ενίσχυση κοινωνικού κεφαλαίου για την απασχόληση ανέργων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω δράσεων αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας».

Κεντρικός στόχος του σχεδίου ήταν η απασχόληση 80 ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε Κοι.Σ.Π.Ε. (Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης) και η ευρύτερη υποστήριξη των ατόμων αυτών για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη συμμετείχαν οκτώ (8) φορείς από την Αττική:

  • Πανελλαδική Ένωση για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε)
  • Κοι.Σ.Π.Ε “Διάπλους”
  • Κοι.Σ.Π.Ε “Ευ Ζην”
  • Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής
  • “Συν-ειρμός” ΑΜΚΕ
  • Σωματείο Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας “Αυτοεκπροσώπηση”
  • ΚΕΚ Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής
  • REMACO A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης
Οφέλη του έργου …
Το κύριο αποτέλεσμα του έργου για τον Συν-ειρμό ΑμΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτέλεσε η ίδρυση του Κοινωνικού Συνεταιρισμού ΠΕ (ΚοιΣΠΕ) «Αρχιπέλαγος».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το «Αρχιπέλαγος» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://acoop.gr/

Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ «ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102