Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε επιζώντες βασανιστηρίων  

Το κέντρο ημέρας Βαβέλ από το 2013 παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσιές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης σε επιζώντες βασανιστηρίων, με απώτερο στόχο την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, το πλέγμα των υπηρεσιών περιλαμβάνει:

  • Παροχή φροντίδας ψυχικής υγείας (ψυχιατρική και ψυχολογική περίθαλψη) από εξειδικευμένους επαγγελματίες.
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και διαμεσολάβηση για την εξυπηρέτηση άμεσων αναγκών, όπως στέγη, τροφή, περίθαλψη.
  • Διασύνδεση και συνεργασία με άλλους φορείς για την υποστήριξη της διαδικασίας ασύλου και σχετικών νομικών αιτημάτων και διαδικασιών.
  • Διασύνδεση και συνεργασία με άλλους φορείς για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βελτιώσει την γνώση, τις ικανότητες και τις στάσεις επαγγελματιών, παρέχοντας εκπαίδευση και σε άλλους επαγγελματίες φορέων αναφορικά με τη διαχείριση υποθέσεων που αφορούν σε ευάλωτα άτομα όπως οι επιζώντες βασανιστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες φάσεις του προγράμματος (Προμηθέας Ι και ΙΙ) μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.projectprometheus.gr/el/

Φορείς που έχουμε συνεργαστεί: 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Κοι.Σ.Π.Ε. Αρχιπέλαγος

Centre for Trauma, Asylum and Refugees (University of Essex & Tavistock Clinic) – UK

Human Rights Foundation – Turkey

Redress – UK

Dignity – Danish Institute Against Torture – Denmark

 

Πηγές χρηματοδότησης:

UN Humanitarian Funds (2020)

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (2017-2018)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2013-2016)

 

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102