10/16, Ανάπτυξη του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Περίοδος υλοποίησης:
Το έργο “10/16” είχε διάρκεια δύο ετών, από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2013.

Το έργο …

Το έργο απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους, τις οικογένειές τους και το σχολικό περιβάλλον που ζουν στην Κυψέλη, μια από τις πιο “δύσκολες” γειτονιές της Αθήνας. Το έργο “10/16” επικεντρώθηκε στις ηλικίες 10 έως 16 ετών εφαρμόζοντας:

  • παρεμβάσεις κλινικού χαρακτήρα (εκτίμηση, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση) σε παιδιά μεταναστών
  • δραστηριότητες που είχαν ως στόχο την πρόληψη εκδήλωσης ψυχικής νόσου και γενικότερα την προαγωγή της ψυχικής υγείας σε σχολικές κοινότητες στις οποίες συνυπάρχουν παιδιά διαφορετικής εθνοπολιτισμικής καταγωγής
  • παρεμβάσεις υποστήριξης των εκπαιδευτικών προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν δημιουργικά τις προκλήσεις του πολυπολιτισμικού σχολικού περιβάλλοντος
  • παρεμβάσεις υποστήριξης γονέων -σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο- προκειμένου να μπορούν νa αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του ρόλου τους.

Οφέλη του έργου …

To “10-16” αποτέλεσε μια πλούσια – ποιοτικά και ποσοτικά- εμπειρία με ευρύ φάσμα δράσεων που αναπτύχθηκε σε αρκετά αντίξοες συνθήκες. Δόθηκε έμφαση στη σταδιακή εφαρμογή και τη βαθμιαία διάδοση των δράσεών του, στην απάντηση σε ανάγκες έτσι όπως αυτές εκφράζονταν από τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους, στο σεβασμό της αρχής της ανταποκριτικότητας, στην προσέγγιση της ψυχικής υγείας ως μιας συνθήκης που επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων.

Η συστηματική δουλειά με τα πλαίσια εντός των οποίων ζουν και δρουν οι εξυπηρετούμενοι (ή θα μπορούσαν να δρουν, αν είχαν πρόσβαση), η συνεχής και σταθερή πορεία της διεπαγγελματικής ομάδας στην κατεύθυνση της συνάντησής της με την κοινότητα (με τη βοήθεια της εκπαίδευσης, της εποπτείας, της δικτύωσης), η διαμεσολάβηση για την εμπλοκή περισσότερων πόρων για την  απάντηση σε σύνθετες ανάγκες συνέθεσαν ένα περίβλημα που έδωσε τη δυνατότητα να συμβούν οι κλινικές πράξεις, να διασταυρωθούν ιστορίες, επιθυμίες, όνειρα, προσδοκίες, να νοηματοδοτηθούν συμπεριφορές, να ανταλλαγούν σχέδια, επιδιώξεις, αρνήσεις, καταφάσεις.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την τελική αναφορά αξιολόγησης του έργου. 

Χρηματοδότηση:
Το έργο “10/16” χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Νέων.

https://www.snf.org/29448

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102