Ανακοίνωση διεξαγωγής σεμιναρίου με τίτλο: Η ψυχοκοινωνική διάσταση της προσφυγικής συνθήκης: από την υποδοχή στην ένταξη. Συνεργική Προσέγγιση

Αυγ 24, 2018 | Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις, Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, Επικαιρότητα

To σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από την Παρασκευή 28/9 μέχρι την Κυριακή 30/9 και ώρες 9 πμ – 5 μμ.

Συνδιοργανώνεται από το Centre for Trauma, Asylum and Refugees του Πανεπιστημίου του Essex και το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες και πρόσφυγες).
Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν. Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε 30 επαγγελματίες που εργάζονται υπό διαφορετικές ιδιότητες με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Υπ’ αυτή την έννοια απευθύνεται σε επαγγελματίες που έρχονται σε άμεση επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και έχουν ως αποστολή τους την υποστήριξη και φροντίδα τους.
Καθώς ένας από τους στόχους του σεμιναρίου είναι η διεπαγγελματική συνεργασία, θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εκπροσωπηθούν κατά το δυνατό όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες.

 

Πλαίσιο

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν βασικά ζητήματα σχετικά με την προσφυγική συνθήκη, με ιδιαίτερη μνεία σε νέες έννοιες καθώς και σε καινοτόμες, διαφορετικές προσεγγίσεις παραδοσιακών εννοιών.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν πρακτικές σχετικές με τις έννοιες αυτές, που αφορούν στην υποστήριξη και τη φροντίδα προσφύγων, από την υποδοχή στην ένταξη.

 

Στόχοι

Οι στόχοι για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο σεμινάριο αρθρώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων

– Να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με μια ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική προσέγγιση για την κατανόηση των διαφορετικών πτυχών της προσφυγικής εμπειρίας.
– Να εντρυφήσουν σε μια συστημική προσέγγιση της έννοιας της κρίσης και της διαχείρισής της.
– Να εμβαθύνουν σε επιμέρους πτυχές της προσφυγικής εμπειρίας και των επιπτώσεών της σε άτομα, οικογένειες, κοινότητες, κοινωνίες.
– Να διακρίνουν την πολυπλοκότητα, τη μοναδικότητα και την ολότητα κάθε ξεχωριστού φαινομένου.

 

Β) Σε επίπεδο ικανοτήτων

– Να εξοικειωθούν με τη συνεργική προσέγγιση στην κατανόηση και υποστήριξη προσφύγων.
– Nα εκπαιδευτούν στην “ιδιογραφική μεθοδολογία” ανάγνωσης των αναγκών και των προσδοκιών των προσφύγων που αναζητούν υποστήριξη.
– Να μάθουν να διακρίνουν τις αρνητικές συνέπειες της έκθεσης σε αντιξοότητες, τα χαρακτηριστικά που παραμένουν αναλλοίωτα και την ανάπτυξη που ενεργοποιείται μέσω της αντιξοότητας, αξιοποιώντας το “Πλέγμα της Αντιξοότητας”.
– Να ασκηθούν σε δεξιότητες υποδοχής/προσέγγισης προσφύγων που έχουν βιώσει πολύπλοκες αντιξοότητες (βία, απώλειες προσφιλών προσώπων).
– Να ασκηθούν στη διεπαγγελματική ομαδική συνεργασία για τη φροντίδα των προσφύγων.
– Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση “χρήσιμων πλαισίων εργασίας” στην καθημερινή τους δραστηριότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδοχή, ακρόαση, κατανόηση και υποστήριξη.

 

Γ) Σε επίπεδο στάσεων

– Να αναρωτηθούν γύρω από το κυρίαρχο αφήγημα αναφορικά με τα ζητήματα της ανθεκτικότητας και της ευαλωτότητας, εντάσσοντας νέους τρόπους κατανόησής τους στην εργασιακή τους πρακτική.
– Να είναι σε θέση να αποφεύγουν τη θυματοποίηση των ανθρώπων που φροντίζουν.
– Να υιοθετούν στάσεις που αναγνωρίζουν την πολυπλοκότητα, τη μοναδικότητα και την ολότητα κάθε ανθρώπου, οικογένειας, ομάδας, κοινότητας που φροντίζουν.
– Να αναζητούν την εφαρμογή πρακτικών που αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα των ανθρώπων και την ανάπτυξη τους μέσω της αντιξοότητας, σεβόμενοι ταυτόχρονα την οδύνη τους.
– Να έχουν την απαραίτητη ευελιξία για την αποδοχή καινοτόμων προσεγγίσεων στα ζητήματα που αφορούν στην ψυχοκοινωνική διάσταση στο χώρο του προσφυγικού.

 

Μεθοδολογία

Στο πρώτο μέρος του σεμιναρίου, συζητούνται οι βασικοί όροι και οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των γενικών αρχών στην προσέγγιση προσφύγων.
Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν στην προσέγγιση ειδικών κατηγοριών, όπως οι πρόσφυγες με εμπειρίες βασανιστηρίων, οι οικογένειες και οι πρόσφυγες-πατέρες.
Ως προς το «τεχνικό» μέρος, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν τόσο στην κατανόηση και εκτίμηση της ιδιαίτερης συνθήκης στην οποία βρίσκεται ένας πρόσφυγας (μια οικογένεια, μια ομάδα) όσο και στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.
Θα αξιοποιηθούν ενεργητικές τεχνικές εκπαίδευσης όπως εργασία σε ομάδες, προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων, βιωματικές ασκήσεις.

Για την επιτυχή διεξαγωγή του σεμιναρίου, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να συμμετέχουν ενεργά και να αξιοποιήσουν τις δικές τους εμπειρίες από τη δουλειά τους με πρόσφυγες.

 

Κριτήρια επιλογής

Για την τελική επιλογή όσων συμμετέχουν στο σεμινάριο θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:
– Εμπειρία εργασίας με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στο πεδίο υπό διαφορετικές ιδιότητες.
– Το ατομικό κίνητρο συμμετοχής στο σεμινάριο και οι προσδοκίες αποτελεσματικής αξιοποίησης των γνώσεων / δεξιοτήτων απ’ αυτό.
– Δέσμευση για απρόσκοπτη και αδιατάρακτη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Δεν θα είναι αποδεκτές καθυστερήσεις και απουσίες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.
– Δέσμευση για ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη διαδικασία αξιολόγησης.
– Υποχρεωτική για τη συμμετοχή είναι η παροχή άδειας από κάθε συμμετέχοντα/χουσα βιντεοσκόπησης του συνόλου της διαδικασίας. Το προϊόν που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102