Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες και πρόσφυγες – www.babeldc.gr) ανακοινώνει το ενδιαφέρον του να προσλάβει επαγγελματία του κλάδου Επισκεπτών/τριών Υγείας.

Υποβολή αιτήσεων – βιογραφικών:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο babel@syn-eirmos.gr τη συνοδευτική αίτηση και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, μέχρι και την 20η/09/2023 και ώρα 17.00.

Επισημαίνεται πως σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Πληροφορίες

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (Νίκος Γκιωνάκης), Ι. Δροσοπούλου 72, Κυψέλη, τηλεφωνικά (2108616266) ή μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (babel@syn-eirmos.gr).

Ανακοίνωση για την πρόσληψη Ε.Υ

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102