Στην επιστολή αυτή, οι οργανώσεις επισημαίνουν την ανάγκη θωράκισης του πλαισίου διεθνούς προστασίας. Συγχρόνως, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη άρνηση κυβερνήσεων κρατών-μελών της ΕΕ -και όχι μόνο- να συμβάλουν έμπρακτα και αποτελεσματικά στην προστασία ανθρώπινων ζωών, τις οποίες συχνά, οι πολιτικές επιλογές τους θέτουν σε κίνδυνο. Παράλληλα, οι οργανώσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη στήριξης των προσφύγων στην προσπάθεια πρόσβασης τους στο άσυλο.
Τονίζουν τέλος, την ευθύνη της Ελληνικής Πολιτείας να εργαστεί με τη συνδρομή της Ε.Ε ενεργά προς το σκοπό της συμπερίληψης των προσφύγων στη ζωή του τόπου, αντί της απομόνωσής τους σε Κέντρα-Φυλακές.
Διαβάστε την επιστολή εδώ

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102