Μετάβαση στην Ενηλικίωση: Ένα Μονοπάτι προς την Αυτονομία και την Αυτάρκεια 

Photo: Julia M Cameron

Η δράση «Μετάβαση στην Ενηλικίωση: Ένα Μονοπάτι προς την Αυτονομία και την Αυτάρκεια» έχει στόχο την ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίηση νέων μεταναστών και προσφύγων ηλικίας 16-21 ετών και την ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος παρέχεται υποστήριξη σε κομβικούς τομείς της νέας καθημερινότητας των νέων αυτών:

  • Παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης από τους κοινωνικούς λειτουργούς του Velos Youth και πρόσβαση σε δραστηριότητες ανάπτυξης των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.
  • Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους νέους που χρήζουν ψυχολογικής και συναισθηματικής φροντίδας, από το Κέντρο Ημέρας «Βαβέλ».
  • Kαθοδήγηση σχετικά με τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και υποστήριξη σε διαδικαστικά θέματα, από συμβούλους του HumanRights360.

 

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Velos Youth

HumanRights360

Babel Day Center

 

Πηγές χρηματοδότησης:

Το έργο υποστηρίζεται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα  ‘Never Alone – Building our future with children and youth arriving in Europe’ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ένταξη και τη Μετανάστευση, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

 

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102