Προμηθέας Ι – Ταυτοποίηση και Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων.

Περίοδος υλοποίησης:
Το έργο Προμηθέας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014.

Το έργο …

Πριν την έναρξη του έργου Προμηθέας τον Φεβρουάριο του 2013, η Ελλάδα δεν είχε κάποια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία αποκατάστασης για θύματα βασανιστηρίων. Μέσα από αυτό το έργο, το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και οι συνεργάτες του, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Δανέζικο Ινστιτούτο Ενάντια στα Βασανιστήρια (Dignity), αντιμετώπισαν αυτήν την ανάγκη ιδρύοντας μια Μονάδα Αποκατάστασης, στην οποία τα θύματα μπορούν να λάβουν ιατρική, ψυχολογική, κοινωνική και νομική βοήθεια.

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ έχει την ευθύνη της παροχής υπηρεσιών ψυχιατρικής και ψυχολογικής εκτίμησης, υποστήριξης και ψυχοθεραπείας σε αυτή την ομάδα πληθυσμού.

Επιπλέον το πρόγραμμα είχε ως στόχο να βελτιώσει την γνώση των επαγγελματιών, παρέχοντας εκπαίδευση στα μέλη της Μονάδας Αποκατάστασης καθώς και σε Έλληνες επαγγελματίες.

Οφέλη του έργου …

Ως αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος τα θύματα βασανιστηρίων απέκτησαν πρόσβαση σε μία μονάδα με εξειδικευμένους επαγγελματίες και σε μία ευρύ φάσμα δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται στα ψυχοκοινωνικά, ιατρικά και νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Επιπλέον δημιουργήθηκε μια δεξαμενή με εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση να εντοπίσει, να αξιολογήσει, να παράσχει υποστήριξη, να συμβουλεύσει, να αποκαταστήσει και να συνδράμει θύματα βασανιστηρίων στην προοπτική ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο του έργου διεξήχθηκαν τέσσερα σεμινάρια για 90 επαγγελματίες στα εξής θέματα:

  • 5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε επαγγελματίες νομικούς στο εθνικό και διεθνές νομικό πλαίσιο
  • 5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα το ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στη θεραπεία και στη μεταχείριση των θυμάτων βασανιστηρίων
  • 5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με το σωματικό τραύμα που υπέστη το θύμα βασανιστηρίων (πόνος, εγκεφαλικά τραύματα, κ.ο.κ.)
  • 5ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με το ψυχολογικό τραύμα που υπέστη το θύμα βασανιστηρίων (διαταραχές, κατάθλιψη, κ.ο.κ.)

Επιπλέον, τα μέλη της Μονάδας έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση στη διοργάνωση και υλοποίηση Μονάδας Ταυτοποίησης και Αποκατάστασης, όπως και στην πολύπλευρη θεραπεία των θυμάτων. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από τον εταίρο του Προγράμματος DIGNITY, σε συνεργασία με ειδικούς από την Ελλάδα.

Τέλος, ένα σημαντικό αποτέλεσμα αυτού του εγχειρήματος αποτέλεσε η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων στην οποία καταγράφονται οι υποθέσεις θυμάτων βασανιστηρίων και τεκμηριώνεται η θεραπεία και η αναγκαιότητα τέτοιων υπηρεσιών.

Στο έργο συμμετείχαν οι οργανισμοί:

  • Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
  • Κέντρο Ημέρας Βαβέλ / Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης
  • Dignity – Danish Institute Against Torture

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.projectprometheus.gr/el/

Χρηματοδότηση:
Το πρόγραμμα Προμηθέας Ι χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Directorate – General Home Affairs).
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102