Το Βαβέλ συν-υπόγραψε, από κοινού με φορείς που συμμετέχουν στην Τεχνική Ομάδα Εργασίας Αττικής για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη,

σχόλια στη διαδικασία διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Διαβάστε το κείμενο εδώ.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102