Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (www.babeldc.gr) της Συν-ειρμός ΑμΚΕ Κοιν. Αλληλεγγύης, μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες/πρόσφυγες, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα κοιν. λειτουργό με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η εργασία αφορά στην υποδοχή ανθρώπων που απευθύνονται στο Βαβέλ, ψυχοκοινωνική εκτίμηση, συμμετοχή στην κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίου φροντίδας, συνεργασία με εργαζόμενους/ες σε άλλους φορείς, συμμετοχή σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις της διεπαγγελματικής ομάδας, οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινότητας.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ/ΤΕ), άδεια άσκησης επαγγέλματος, εμπειρία στο χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, εμπειρία εργασίας σε διεπαγγελματική ομάδα και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, γνώση ξένων γλωσσών, επάρκεια στη χρήση Η/Υ. Βεβαίωση ή ταυτότητα μέλους ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ είναι απαραίτητη.

Επιθυμητά προσόντα: μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο, εκπαίδευση και εμπειρία σε καθοδήγηση ομάδων, συμβουλευτική ατόμων που ανήκουν στις ομάδες του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επισημαίνεται ότι ο μισθός καθορίζεται βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου του Δημόσιου Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο babel@syn-eirmos.gr με Θέμα: Για τη Θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Προθεσμία υποβολής: 12 Δεκεμβρίου 2022

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

 

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102