Υποστήριξη εργαζομένων στην πρώτη γραμμή

Το έργο “Υποστήριξη εργαζομένων στην πρώτη γραμμή” ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2021.

Το έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη εργαζομένων στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 μέσω δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Η ενημέρωση, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρήσιμες και έγκυρες πληροφορίες και πηγές βοήθειας,
  • μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος www. frontline-covid19.com.
  • Εκπαίδευση μέσω διαδικτυακών θεματικών σεμιναρίων, με στόχο την αύξηση της επίγνωσης των εργαζομένων για την καλύτερη διαχείριση των δικών τους ψυχοκοινωνικών αναγκών και των αναγκών αυτών που φροντίζουν.
  • Η παροχή δωρεάν ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης σε εργαζόμενους που αιτούνται εξατομικευμένη υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www. frontline-covid19.com.

Πηγές χρηματοδότησης:

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη των HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations.

 

Photo: Keira Burton

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102