Διαβούλευση με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την Υγεία με θέμα «Δικαίωμα στην ψυχική υγεία και άνθρωποι σε κίνηση»

Μάι 22, 2018 | Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ φιλοξένησε την Τρίτη 24 Απριλίου τη διαβούλευση  με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την Υγεία, Δρ. Dainius Pūras, με θέμα «Δικαίωμα στην ψυχική υγεία και άνθρωποι σε κίνηση».

Ο Ειδικός Εισηγητής διερευνά το συγκεκριμένο θέμα στο πλαίσιο της επικείμενης σύνταξης της έκθεσής του προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η διαβούλευση λοιπόν είχε ως στόχο να προσφέρει τον χώρο στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που εμπλέκονται άμεσα με το συγκεκριμένο θέμα, να ενημερώσουν τον Ειδικό Εισηγητή.

Οι 26 οργανώσεις που συμμετείχαν μοιράστηκαν ιδέες και εμπειρίες από το πεδίο και συζήτησαν για τη σημασία της ψυχική υγείας στη διασφάλιση της ευημερίας των ανθρώπων σε κίνηση.

Βασικοί άξονες τις συζήτησης αποτέλεσαν:

-η κατανόηση της παρούσας συνθήκης και των συστημικών εμποδίων που παρουσιάζονται σχετικά με το δικαίωμα στην ψυχική υγεία

-η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών από το πεδίο

-η  διεύρυνση των πολιτικών με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των μελών της κοινότητας σε ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας.

Για την οργάνωση της συνάντησης το Βαβέλ συνεργάστηκε με το Centre for Human Rights του Πανεπιστημίου του Essex (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102