Περίοδος υλοποίησης: Οκτώβριος 2022 – Σεπτέμβριος 2025
Χρηματοδότηση: Erasmus +
Το πρόγραμμα EU-MiCare στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες ψυχικής υγείας των μεταναστών και των προσφύγων. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και άλλους επαγγελματίες υγείας που ενδιαφέρονται για θέματα ψυχικής υγείας και εργάζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Συγκεκριμένοι Στόχοι:

 • Ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
  ψυχικής υγείας των ευάλωτων πληθυσμών μεταναστών και προσφύγων.
  Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες διεπιστημονικής και
  διαπολιτισμικής συνεργασίας.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των σχετικών επαγγελματικών κοινοτήτων
  και οργανώσεων όσον αφορά στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα αναπτυχθεί.
  Αύξηση των δυνατοτήτων των επαγγελματιών υγείας, που εργάζονται με
  μετανάστες και πρόσφυγες, να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Erasmus+.
 • Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των μεταναστών και των προσφύγων σε
  θέματα ψυχικής υγείας, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν ευκολότερα
  τυχόν θέματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν και να ενθαρρύνονται να
  ζητούν βοήθεια.
 • Ενίσχυση των ικανοτήτων των συνεργαζόμενων φορέων για την ανάπτυξη και
  την παροχή κατάλληλης κατάρτισης σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται
  με μετανάστες και πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν ψυχική δυσφορία.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://projectmicare.eu/

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102