Κατευθυντήριες Οδηγίες της IASC για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης

Ιαν 31, 2019 | Επικαιρότητα

Το Βαβέλ προχώρησε, κατόπιν σχετικής άδειας από τους επικεφαλής της Ομάδας Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη της Μόνιμης Διυπηρεσιακής Επιτροπής (IASC), στην έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Ψυχική Υγεία και την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης στην ελληνική γλώσσα. 
Ελπίζουμε η έκδοση αυτή να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102