Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας στο προσωπικό του ΔΟΜ που εργάζεται στις ομάδες υπεύθυνες για την προστασία για το έργο «Έκτακτη υποστήριξη για τη βοήθεια των πιο ευάλωτων μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα»

Περίοδος υλοποίησης:
Το έργο είχε διάρκεια από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2017.

Το έργο …

Το έργο είχε δύο βασικούς στόχους:

  • Την παροχή εκπαίδευσης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και εποπτείας στους επαγγελματίες που εργάζονται σε καθημερινή βάση στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας για το έργο «Έκτακτη υποστήριξη για τη βοήθεια των πιο ευάλωτων μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα» υπό την αιγίδα του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης.
  • Την παροχή εξειδικευμένης ψυχιατρικής περίθαλψης σε εξυπηρετούμενους και εξυπηρετούμενες του ΔΟΜ για το έργο «Έκτακτη υποστήριξη για τη βοήθεια των πιο ευάλωτων μεταναστών που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα» και επιπλέον υποστήριξη των επαγγελματιών από κλινική σκοπιά.

Οφέλη του έργου …

Κατά τη διάρκεια του έργου έγιναν 73 ομαδικές και ατομικές εποπτείες στους επαγγελματίες του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και 15 άτομα παραπέμφθηκαν σε ψυχίατρο του Βαβέλ.

Χρηματοδότηση:

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102