Παροχή νομικής υποστήριξης, διασύνδεση με την κοινότητα και ψυχοκοινωνική στήριξη

Περίοδος υλοποίησης:
Το έργο είχε διάρκεια από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2017.

Το έργο …

Το συγκεκριμένο έργο είχε ως κύριους στόχους:

  • την παροχή νομικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε άτομα που είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας
  • τη διασύνδεση με την κοινότητα των ατόμων που διέμεναν σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας στην Αττική
  • την παροχή ψυχικής και ψυχιατρικής υποστήριξης σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας
  • τη δημιουργία τεσσάρων κινητών μονάδων στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα

Το Βαβέλ συνεργάστηκε με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες για το συγκεκριμένο έργο παρέχοντας ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη σε ενήλικες που διέμεναν σε Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας στην Αττική και επιπλέον οργανώνοντας και υλοποιώντας τριανταένα (31) εκπαιδευτικά σεμινάρια που απευθύνονταν σε εργαζόμενους στο πεδίο. Κύριος στόχος των σεμιναρίων αποτέλεσε η εκπαίδευση των επαγγελματιών σε θέματα που αφορούν στην ψυχοκοινωνική διάσταση της προσφυγικής συνθήκης, στις επιμέρους πτυχές της προσέγγισης προσφύγων κατά τρόπο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ψυχοκοινωνική διάσταση καθώς επίσης σε ειδικά ζητήματα που αφορούν στην αλληλεπίδραση προσφύγων – επαγγελματιών.

Χρηματοδότηση:
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102