Το έργο μας  /  Τρέχοντα Έργα:

MyHealth – Μοντέλα για την συμμετοχή των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων στην υγεία μέσω της ενδυνάμωσης της κοινότητας και της συνεργικής εκπαίδευσης

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο MyHealth ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2017 και έχει διάρκεια τριών ετών. Tο έργο...Ο κύριος σκοπός του έργου MyHealth είναι η βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων, που ήρθαν πρόσφατα στην Ευρώπη, στην υγειονομική...

Διαβάστε Περισσότερα

Το έργο μας  /  Υλοποιημένα Έργα:

10/16, Ανάπτυξη του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

10/16, Ανάπτυξη του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας

Περίοδος υλοποίησης: Το έργο “10/16” είχε διάρκεια δύο ετών, από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2013. Το έργο ...Το έργο απευθυνόταν σε παιδιά και εφήβους, τις οικογένειές τους και το σχολικό περιβάλλον που ζουν στην Κυψέλη, μια από τις πιο "δύσκολες"...

Διαβάστε Περισσότερα
Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα
email: babel@syn-eirmos.gr
Τηλ.: 2108616280, 2108616266 Fax: 2108616102